Spoločenská zodpovednosť

Od samého začiatku Unichemu sme si boli vedomí, že okrem vytvárania dobrých obchodných výsledkov je dôležité aj to, čo umožňuje zamestnancom a obyvateľom prostredia, v ktorom Unichem prevádzkuje bohatší, lepší a krajší život.

Naše hlavné iniciatívy pre komunitu:

 

Starostlivosť o našich zamestnancov
Obchodný úspech spoločnosti Unichem je založený na entuziazme, oddanosti, lojalite a znalostiach jej zamestnancov. Usilujeme sa získavať, motivovať a udržiavať inovatívnych, lojálnych, schopných a predovšetkým spokojných zamestnancov, a budovať tak kultúru ekologickej medzinárodnej spoločnosti. 

Prospešná integrácia do komunity
Jadrom všetkých našich iniciatív je aktívne zapojenie sa do komunity a načúvanie potrebám nášho miestneho prostredia. 

Podpora myslenia a konania šetrného k prírode
Veríme, že vzdelávanie predstavuje veľmi silné šírenie znalostí o záhradníctve a prispieva k rozvoju organického záhradníctva, záhrady, starostlivosti o seba, pre krásne a upravené prostredie doma a tým aj našej krajiny. Z tohto dôvodu ich každý rok organizujeme bezplatne viac ako 100 s našimi najlepšími odborníkmi.  

Podpora projektov komunitných služieb prostredníctvom sponzorstva
Zameriavanie sa na trvalo udržateľný rozvoj a načúvanie potrebám spoločnosti berieme ako dôkaz úspechu. Preto prostredníctvom sponzorstva podporujeme mnoho projektov v oblasti záhradníctva, investujeme do aktivít pre zdravé bývanie, rozvoj vidieka, bezpečné životné prostredie, vzdelávanie, kultúrne dedičstvo a kultúru. 

Pomoc spoločnosti prostredníctvom humanitárnych akcií a darov
V spoločnosti Unichem je spoločensky zodpovedné správanie integrálnou súčasťou podnikania a ukazuje náš postoj k životnému prostrediu a životnému priestoru všeobecne. Naše úsilie sa rozširuje na širokú oblasť spoločenských aktivít, aktívne sa zúčastňujeme rôznych kampaní a prispievame materiálnymi a finančnými prostriedkami. Za najdôležitejšie možno označiť investície a dary v oblasti ekológie a humanitárnych záležitostí. 

 

Plantella

Všetko pre zdravý rast vašich zelených miláčikov.

Bio Plantella

Prírodné, účinné, zdravé!

Biotoll

Ochrana pred hmyzom s dlhodobým účinok!

Effect

100 % učinne proti hmyzu!

Effect Protect

100 % ochrana proti komárom a kliešťom

Ratimor

Účinná ochrana pred myšami a potkanmi.

Effect Rodent

Umístíš v domě, zapomeneš na myši!

Ratimor

Myši a potkany?
Ne, děkuji!

Glodacid plus

Myši a potkani, stop!