Naše poslanie a hodnoty

Vďaka širokej škále inovatívnych riešení na pestovanie rastlín a ochranu pred škodcami sa staráme o najkrajšie upravené prostredie a domácnosť.

Pri rozhodovaní a zabezpečovaní vysokých štandardov sa riadime šiestimi hlavnými zásadami:

 1. Plnenie sľubov.
 2. Fungovanie na úrovni svetových štandardov.
 3. Prilákanie, vzdelávanie a motivácia najlepších zamestnancov.
 4. Zabezpečenie nepretržitého rastu a rozvoja obchodných funkcií.
 5. Prispievanie k sociálnej pohode a blahobytu prírody.
 6. Uvedomovanie si, že rozvoj je rozhodujúci pre budúci úspech.

V spoločnosti Unichem sa usilujeme o:

 • profesionálny prístup, aktuálnu pomoc a služby s vysokou technologickou a informačnou podporou;
 • kvalitu a vysokú úroveň dimenzie úroveň prístupu k obchodným partnerom – o kvalite našich procesov svedčia získané certifikáty ISO 9001 a ISO 14001;
 • hĺbkové znalosti a efektívnu, technologicky vyspelú, ekologickú a nákladovo efektívnu výrobu;
 • vysokú pridanú hodnotu vďaka konektivite a kvalitným obchodným procesom;
 • orientáciu na používateľa a spoľahlivý ďalší vývoj…

Naše hodnoty:

 • Dôvera
 • Spolupráca a partnerstvo
 • Kvalita života
 • Zanietenosť
 • Inovatívnosť a prispôsobivosť
 • Znalosti


 

Plantella

Všetko pre zdravý rast vašich zelených miláčikov.

Bio Plantella

Prírodné, účinné, zdravé!

Biotoll

Ochrana pred hmyzom s dlhodobým účinok!

Effect

Účinne proti hmyzu!

Effect Protect

Ochrana proti komárom a kliešťom

Ratimor

Účinná ochrana pred myšami a potkanmi.

Effect Rodent

Umístíš v domě, zapomeneš na myši!

Ratimor

Myši a potkany?
Ne, děkuji!

Glodacid plus

Myši a potkani, stop!