Ochrana životného prostredia

Starostlivosť o kvalitu života sa odráža aj v našom správaní a prístupe k životnému prostrediu. S vývojom vysoko kvalitných procesov zrýchľujeme vývoj výroby, čím zaťažujeme prírodu čo najmenej.

Zodpovednosť za ochranu životného prostredia sa odráža vo všetkých oblastiach našej činnosti. Iniciatívy rozvoja životného prostredia sa zohľadňujú pri využívaní prírodných zdrojov, ako aj pri zavádzaní nových technológií a pri znižovaní vplyvov na životné prostredie.

Efektívnosť podnikania je tiež výsledkom nášho prístupu k životnému prostrediu, k užšej a širšej sociálnej komunite.

Za starostlivosť o životné prostredie získala spoločnosť od Slovinskej obchodnej a priemyselnej komory osvedčenie o najkrajšie upravenom pracovnom prostredí v regióne vo svojej kategórii. V starostlivosti o miestnu komunitu získala spoločnosť uznanie turistického zväzu Slovinska za ochranu životného prostredia a krásny poriadok mesta Vrhnika.

 

Plantella

Všetko pre zdravý rast vašich zelených miláčikov.

Bio Plantella

Prírodné, účinné, zdravé!

Biotoll

Ochrana pred hmyzom s dlhodobým účinok!

Effect

100 % učinne proti hmyzu!

Effect Protect

100 % ochrana proti komárom a kliešťom

Ratimor

Účinná ochrana pred myšami a potkanmi.

Effect Rodent

Umístíš v domě, zapomeneš na myši!

Ratimor

Myši a potkany?
Ne, děkuji!

Glodacid plus

Myši a potkani, stop!