Kvalita je našim mottom

Zaväzujeme sa neustále zlepšovať prevádzku v súlade so získanými normami SIST ISO 9001:2000 a ISO 14001, a tým poskytovať používateľom a obchodným partnerom stále kvalitnejšie výrobky vytvorené v procesoch, ktoré kontrolujeme, pričom znižujeme ich vplyv na životné prostredie, najmä znižovaním odpadu.

Pôsobíme v súlade so zákonom a máme potrebnú kontrolu nad výrobou, skladovaním a distribúciou výrobkov..

Certifikačný orgán spoločnosti TUV SÜD Management Service Gmbh vydal osvedčenie pre „vývoj, výrobu a predaj potravín a prípravkov na ochranu rastlín a výrobkov na ochranu životného prostredia“, ktoré Unichem opísal a zaviedol ako systém riadenia kvality a environmentálneho manažmentu. Hodnotenie a správa č. 70044039 potvrdzuje, že požiadavky noriem ISO 9001: 2000 a ISO 14001: 2004: sú splnené. Certifikáty pravidelne obnovujeme.

Certifikat iso 14001

V spoločnosti Unichem sa usilujeme nadviazať dlhodobé vzťahy – s konečnými používateľmi, obchodnými partnermi a zamestnancami. Politikou našej spoločnosti je starať sa o naše výrobky od vývoja a výroby až po úspešné a efektívne používanie. To sa nám darí prostredníctvom starostlivo plánovaného marketingu pomocou siete predajcov do spotrebiteľských obchodov a špecializovaných záhradných a domácich obchodov.

Naša práca však nekončí predajom výrobku. Spotrebiteľom ponúkame veľa popredajných služieb, pomoci a vzdelávania. Za týmto účelom sa vytvoril klub Gaia, ktorý prostredníctvom mesačného časopisu Gaia a online komunity vzdeláva členov o záhradníctve a ponúka im cenovo dostupnú profesionálnu pomoc.

Časť našich prostriedkov neustále investujeme do nových výrobných technológií, ktoré zaistia kvalitu, potrebné výrobné kapacity a ešte väčšiu starostlivosť o životné prostredie. Jedným z vytýčených cieľov je vývoj výrobkov šetrných k životnému prostrediu, ktorý trvá už posledné dve desaťročia.
Neustále monitorujeme smernice v našej oblasti a pomocou odborníkov, ktorých zamestnávame, úspešne prinášame používateľom inovácie. Neustále zvyšujeme úroveň vedomostí zamestnancov spoločnosti interným a externým školením, ktoré pomáha zlepšovať podnikanie.

Plantella

Všetko pre zdravý rast vašich zelených miláčikov.

Bio Plantella

Prírodné, účinné, zdravé!

Biotoll

Ochrana pred hmyzom s dlhodobým účinok!

Effect

100 % učinne proti hmyzu!

Effect Protect

100 % ochrana proti komárom a kliešťom

Ratimor

Účinná ochrana pred myšami a potkanmi.

Effect Rodent

Umístíš v domě, zapomeneš na myši!

Ratimor

Myši a potkany?
Ne, děkuji!

Glodacid plus

Myši a potkani, stop!