Inovatívne výrobky

Všetky naše výrobky sú ovocím domácich znalostí a vývoja, na mnohé z nich sme tiež získali patenty a ocenenia za inovatívne výrobky roku alebo podobné úspechy doma i v zahraničí.

Inovatívny tím mladých odborníkov v oblasti rozvoja spoločnosti pri hľadaní a navrhovaní stále lepších výrobkov, ktoré uľahčujú prácu a nezaťažujú životné prostredie, získal špeciálne vedomosti o vývoji a výrobe a technologické kapacity pre mikroenkapsuláciu insekticídov, technológiu membránových hnojív, extrúziu parafínových blokov pre hlodavce, zariadenia na vývoj ekologických prípravkov na ochranu rastlín a iných techník spracovania homogenizáciou, odlievaním, lisovaním…

Vývoj nových technológií a inovatívnych výrobkov neustále prebieha v spolupráci s fakultami a ústavmi doma i v zahraničí, čím sa zabezpečuje zvyšovanie kvality a sily na trhu.

Inovatívne výrobky a patenty sa dosahujú v mikroenkapsulácii insekticídov Effect, I-bite technológii pre novú formuláciu návnady pre hlodavce a mäkkej návnady Ratimor, formuláciu novej technológie dlhodobo pôsobiacich hnojív v membráne, hnojív vo forme šumivých tabliet Plantella Tabs...

Osobitná pozornosť spoločnosti a investície do moderného vybavenia rodenticídnej technológie, medzinárodnej registrácie, širokého výberu, kvality a efektívnosti výrobkov zabezpečujú ďalší sľubný rozvoj predaja rodenticídov v Slovinsku a na celom svete konečným používateľom a profesionálnym poskytovateľom ochrany životného prostredia proti hlodavcom.

Plantella

Všetko pre zdravý rast vašich zelených miláčikov.

Bio Plantella

Prírodné, účinné, zdravé!

Biotoll

Ochrana pred hmyzom s dlhodobým účinok!

Effect

100 % učinne proti hmyzu!

Effect Protect

100 % ochrana proti komárom a kliešťom

Ratimor

Účinná ochrana pred myšami a potkanmi.

Effect Rodent

Umístíš v domě, zapomeneš na myši!

Ratimor

Myši a potkany?
Ne, děkuji!

Glodacid plus

Myši a potkani, stop!