Rodenticíd vo forme mäkké návnady

 • Vytlačiť

Ratimor Mäkká návnada

Forma návnady, ktorá je pripravená na použitie, je o 50 % atraktívnejšia v porovnaní s potravou, ktorá nie je otrávená.

Hlavné výhody:

 • Prípravok, ktorý najviac priťahuje hlodavce.
 • Starostlivo vybrané zložky zaručujú, že návnade nie je možné odolať a stabilizátory zabraňujú oxidácii.
 • Mäkká návnada Ratimor je účinná proti všetkým hlodavcom. Vhodná je najmä vtedy, keď je k dispozícii prirodzená potrava hlodavcov.
 • Vďaka pridaným olejom a tukom zostane mäkká návnada Ratimor po dlhý čas vlhká a šťavnatá, bez ohľadu na podmienky. Kvôli všetkým týmto dôvodom sa hlodavce neustále vracajú, aby sa jej najedli a preto je 100% účinná.

Opis:
Základné zložky mäkkej návnady a rôzne prísady ďalej zvyšujú atraktivitu výrobku. Preto škodcovia zvolia radšej mäkkú návnadu ako inú potravu, ktorá je prítomná vo vnútorných priestoroch a okolo budov.

Účinné látky:

 • Brodifacoum
 • Bromadiolone
 • Difenacoum
 • Monitoring – bez účinnej látky

Pokyny na použitie:
Umiestnite návnadu tam, kde sú znaky aktivity hlodavcov, napríklad čerstvé výkaly, dovnútra alebo do okolia hniezd a nôr, trás a miest na kŕmenie hlodavcov.

Miesta s návnadou umiestnite v rámci celej zamorenej oblasti. Všeobecne je oveľa účinnejšie použiť väčší počet malých návnad v porovnaní s menším počtom veľkých návnad.

Veľké návnady zvyšujú riziko pre divo žijúce zvieratá a pre iné zvieratá, ktoré nie sú cieľom.

Dávkovanie:

Bromadiolon / Difenacoum:

 • myši: do 40 g návnady na 2 - 5 m
 • potkany: do 200 g návnady na 5 - 10 m (viacnásobné požitie)

Brodifacoum:

 • myši: 10 - 20 g návnady na 2 - 5 m
 • potkany: 10 - 60 g návnady na 5 - 10 m (jednorazové požitie)

Dostupné veľkosti a možnosti nástrahy:

 • Filtračná fólia: 10 g, 15 g, 20 g
 • Blister: 60 g, 80 g

Balenie a prepravný obal:

 • zásobník: 60 g / 80 g; 50 ks v kartónovej prepravnej škatuli
 • vedro: 3 kg, 5 kg, 10 kg
 • natrónové vrece: 25 kg
 • kartónova prepravna škatula: 10 kg

Skladovanie:
Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nechávajte nádobu zatvorenú a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Skladujte na miestach, ku ktorým nemajú prístup deti, vtáky, domáce a hospodárske zvieratá.

Likvidácia:
Mŕtve hlodavce zlikvidujte podľa miestnych požiadaviek. Otravené hlodavce musí zlikvidovať pôvodca odpadu alebo registrovaný prepravca odpadu vo vhodne povolenej spaľovni, skládke alebo pohrebisku. Ďalšie informácie o likvidácii získate od príslušného úradu pre životné prostredie.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Máj
 6. Jún
 7. Júl
 8. Aug
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec