Rodenticíd vo forme parafínové bloky

 • Vytlačiť

Ratimor Parafínové bloky

Na použitie pripravené extrudované parafínové bloky s mnohými hranami, ktoré hlodavcom umožňujú hlodanie.
Hlavné výhody:
 • Parafínové bloky sú formou rodenticídnych návnad, ktoré sú odolné voči vlhkosti a rôznym vplyvom z okolitého prostredia a preto sú veľmi účinné v náročnejších, vlhkých podmienkach, ako napríklad kanalizačné šachty.
 • Vďaka svojmu tvaru a zloženiu sú odolné aj proti mechanickému poškodeniu, vysoká
 • Stabilita ich zaraďuje medzi najobľúbenejšie návnady u profesionálnych likvidátorov škodcov.

Opis:
Obsahujú konzervačnú látku, ktorá zabraňuje plesni a návnadu chráni pred baktériami a hubami. Zaručujú vysokú účinnosť, aj v prípade vystaveniu vlhkosti/podmienkam v kanalizácii a na miestach s vysokými teplotami. Parafínové bloky Ratimor sú atraktívne pre potkany a myši. V strede majú otvor, ktorý umožňuje pevné umiestnenie na mieste s návnadou alebo sú vybavené špeciálnym drôtikom na umiestnenie v kanalizácii.

Účinné látky:

 • Brodifacoum
 • Bromadiolone
 • Difenacoum
 • Monitoring – bez účinnej látky

Pokyny na použitie:
Umiestnite návnadu tam, kde sú znaky aktivity hlodavcov, napríklad čerstvé výkaly, dovnútra alebo do okolia hniezd a nôr, trás a miest na kŕmenie hlodavcov.

Miesta s návnadou umiestnite v rámci celej zamorenej oblasti. Všeobecne je oveľa účinnejšie použiť väčší počet malých návnad v porovnaní s menším počtom veľkých návnad. Veľké návnady zvyšujú riziko pre divo žijúce zvieratá a pre iné zvieratá, ktoré nie sú cieľom.

Ak sa návnada používa v odpadových kanáloch, musí sa umiestniť tak, aby bola zabezpečené pred zaplavením alebo premiestnením.

Návnady sa musia uložiť bezpečne takým spôsobom, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo konzumácie inými zvieratami alebo deťmi. Kde je to možné, zabezpečte návnady tak, aby ich nebolo možné odvliecť preč

Zabráňte prístupu detí, vtákov a zvierat, ktoré nie sú cieľom (obzvlášť psov, mačiek, ošípaných a hydiny) k návnade.

Dávkovanie:

Bromadiolon / Difenacoum:

 • myši: do 40 g návnady na 2 - 5 m
 • potkany: do 200 g návnady na 5 - 10 m (viacnásobné požitie)

Brodifacoum:

 • myši: 10 - 20 g návnady na 2 - 5 m
 • potkany: 10 - 60 g návnady na 5 - 10 m (jednorazové požitie)

Dostupné veľkosti a možnosti nástrahy:

 • v rozmedzí od 5 g do 200 g
 • s hákom alebo bez háku
 • drôt pre polohovanie - 100 ga 200 g

Balenie a prepravný obal:

 • vedro: 3 kg, 5 kg, 10 kg
 • kartónova prepravna škatula: 10 kg,25 kg

Skladovanie:
Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nechávajte nádobu zatvorenú a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Skladujte na miestach, ku ktorým nemajú prístup deti, vtáky, domáce a hospodárske zvieratá.

Likvidácia:
Po vyriešení problému odstráňte všetky návnady a zlikvidujte ich podľa miestnych požiadaviek. Mŕtve hlodavce a návnady nájdené mimo staníc s návnadami sa musia likvidovať s ochrannými rukavicami. Informácie o likvidácii získate od príslušného úradu pre životné prostredie. Tento materiál a jeho nádoba sa musia zlikvidovať bezpečne.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Máj
 6. Jún
 7. Júl
 8. Aug
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec