Rodenticíd vo forme granul

 • Vytlačiť

Ratimor Granule

Granule sú vyrobené zo zlisovaných odrobiniek obilia a preto sú obzvlášť atraktívne pre hlodavce.

Hlavné výhody:

 • Ratimor granule sú zlisované odrobinky obilia.
 • Atraktivita tejto, na použitie pripravenej návnady, je vylepšená dochucovadlami.  
Opis:
Ratimor Granule sú účinné proti všetkým hlodavcom a je ich možné používať v uzavretých a vonkajších priestoroch, ak sú chránené pred vlhkosťou.

Účinné látky:

 • Bromadiolone
 • Difenacoum

Pokyny na použitie:
Umiestnite návnady na miesto pre návnadu použitím dávkovacieho zariadenia. Použite vlhčené utierky na minimalizáciu prachu.

Zabráňte prístupu detí, vtákov a zvierat, ktoré nie sú cieľom (obzvlášť psov, mačiek, ošípaných a hydiny) k návnade.

Dávkovanie:

Bromadiolone / Difenacoum:

 • myši: do 40 g návnady na 2 - 5 m
 • potkany: do 200 g návnady na 5 - 10 m (viacnásobné požitie)

Dostupné veľkosti a možnosti nástrahy:

 • duplex: 20 g – 1 kg
 • hromadne: balené v rôznych baleniach

Balenie a prepravný obal:

 • vedro: 3 kg, 5 kg, 10 kg
 • natrónové vrece: 10 kg, 25 kg

Skladovanie:
Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nechávajte nádobu zatvorenú a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Skladujte na miestach, ku ktorým nemajú prístup deti, vtáky, domáce a hospodárske zvieratá.

Likvidácia:
Po ukončení riešenia problému zlikvidujte nespotrebovanú návnadu a obal podľa miestnych požiadaviek. Mŕtve hlodavce a návnady nájdené mimo staníc s návnadami sa musia likvidovať s ochrannými rukavicami. Informácie o likvidácii získate od príslušného úradu pre životné prostredie.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Máj
 6. Jún
 7. Júl
 8. Aug
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec